Om Norwegian Internet Week

Etter mange samtaler i bransjen(e) og IKT-Norges styre har det kommet frem et tydelig ønske om og behov for en bred faglig arena for bransje og myndigheter. Nå samles aktører for å etablere Norwegian Internet Week i Oslo i 2017, en årlig møteplass for aktører og myndigheter som jobber med og utvikler internett inkl. underliggende teknologi og infrastuktur, tjenester over nettet med mer.

Norge og norske fagpersoner har vært sentrale i både forløpet til og internett slik vi kjenner det i dag. Det er flere bransjer og mange aktører som utvikler, bygger og drifter internett i samspill med partnere, kunder, myndigheter og brukerne. Norwegian Internet Week er initiert av og vil samle ledere og fagfolk fra et bredt spekter av aktører i norsk ekom og internettnæring, i tillegg politikere, ledere og fagfolk fra relevante myndigheter.

Vi er enige om at vi trenger mer fiber, vi trenger mer frekvenser til mobilnettene, vi må sikre nettene, tjenester og innhold er i endring og det er behov for å utfordre etablerte modeller. Dette og mer skal vi møtes om i oktober! Sammen skal bransjen skape en arena for kunnskap, ideer og muligheter.

Nå er vi opptatt av de neste stegene, hvordan bransjen(e) kan lykkes videre, hvordan myndighetene kan legge best mulig til rette med Digital Agenda og ekomplan og ikke minst hva som skal til for å lykkes med nødvendig digitalisering av Norge.

Samarbeidspartnere

Billetter

 • Billett til 3 dager
  4.200 NOK

  Billetten dekker alle 3 dagene og inkluderer lunsjer med mer, mer informasjon kommer.

  kommer

Program

Location

 • Address
 • Gamle Museet
  Dronningensgate 4
  0152 Oslo
 • Email
 • thea@ikt-norge.no
 • Phone
 • +47 93434077